STAMBOOM

De stamboom van Gijselhart is het resultaat van de noeste arbeid van
Fons Gijselhart

Dankzij de mensen die nieuwe of verbeterde gegevens doorsturen is de stamboom nog beter geworden.
Zie je nog onvolkomenheden?
Heb je al contact gehad met Fons, maar de gegevens nog niet doorgestuurd?
Weet je nog meer te vertellen over welke Gijselhart dan ook?
Mail naar
Fons@Gijselhart.nl
Alvast bedankt!
Fons en alle andere Gijselharten stellen je medewerking bijzonder op prijs!.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
The Gijselhart family tree is the result of hard work by
Fons Gijselhart
Thanks to the people who have sent new data or corrections the family tree has improved.
Do you still see imperfections?
Did you made contact with Fons but have not sent the data yet?
Can you tell more about any Gijselhart?
Send an e-mail to
Fons@Gijselhart.nl
Thank you very much!
Fons and the other Gijselharts highly appreciate your co-operation !

Stamboom Gijselhart
bijgewerkt tot 27 februari 2008

Stamboom Gids - voor genealogen, door genealogen